Käsikirjoitukset

Kirjaudu sisään tai Rekisteröidy lähettääksesi käsikirjoituksen.

Käsikirjoituksen lähettämisen tarkistuslista

Kirjoittajien tulee varmistaa, että heidän käsikirjoituksensa noudattaa kaikkia seuraavia kohtia. Jos näitä ohjeita ei noudateta, käsikirjoitus palautetaan kirjoittajalle.
 • Käsikirjoitusta ei ole aiemmin julkaistu, eikä sitä ole lähetetty toiseen julkaisuun (tai asiasta on annettu selvitys Kommentteja toimittajalle -kohdassa).
 • Käsikirjoitustiedosto ja muut tiedostot on Microsoft Word- tai RTF-asiakirjan tiedostomuodossa (.doc, .docx, .rtf), kuvat ja nuottiesimerkit pdf-muodossa tekstin lomassa.
 • Käsikirjoitukselle on laadittu enintään 200 sanan suomenkielinen sekä englanninkielinen tiivistelmä (Abstrakti +Abstract + Title). Muihin kirjoituksiin (esim. lektiot) on laadittu 70 sanan mittainen englanninkielinen tiivistelmä.
 • Käsikirjoitukselle on laadittu erillisellä tiedostolla englanninkieliset lyhyet kirjoittajatiedot (n. 20 sanaa) sekä englanninkieliset avainsanat (3–7 kpl).
 • Käsikirjoitus ja abstrakti on anonymisoitu; kirjoittajan nimi on poistettu myös lähdeluettelosta ja tekstinkäsittelyohjelman tunnistetiedoista (MS Word: Työkalut > Suojaa dokumentti > Poista henkilökohtainen informaatio).
 • Lähteiden DOI tai URL ilmoitetaan, mikäli sellaiset ovat olemassa. DOI-numerot löytyvät osoitteesta crossref.org/guestquery/
 • Käsikirjoitus noudattaa Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) tutkimuseettistä ohjetta hyvästä tieteellisestä käytännöstä.

Kirjoittajan ohjeet

Julkaisuprosessi ja -ehdot

Kirjoitusten tulee olla sellaisia, joita ei ole lähetetty muualla julkaistavaksi. Käsikirjoitukset arvioidaan lehden toimituksessa, joka käyttää tieteellisten artikkeleiden osalta vertaisarviointimenetelmää (double blind). Tekstin arvioi kaksi ulkopuolista asiantuntijaa, ja lausunnot lähetetään kirjoittajalle nimettöminä korjausehdotuksineen. Vertaisarvioidut artikkelit julkaistaan TSV:n vertaisarviointitunnuksin.

Yleisiä ohjeita kirjoittamiseen

– Anonymisoidut käsikirjoitukset (poista nimesi myös lähdeluettelosta, jotta henkilöäsi ei voida tunnistaa) laaditaan mieluiten Word-tiedostona (poista nimitunnisteesi MS Word-dokumentista: Tiedosto > Ominaisuudet > Yhteenveto). Muita tekstejä kuin referee-artikkeleita ei tarvitse anonymisoida. Kuvat sekä nuottiesimerkit voidaan liittää tekstin lomaan pdf-tiedostoina. 

– Artikkeleihin tulee liittää enintään 200 sanan suomen- ja englanninkielinen tiivistelmä (Abstrakti + Abstract + Title). Muihin kirjoituksiin tulee liittää 70 sanan mittainen englanninkielinen tiivistelmä. Lisäksi tarvitaan englanninkieliset lyhyet kirjoittajatiedot (n. 20 sanaa) sekä avainsanat (3–7 kpl). Artikkeleiden maksimipituus on noin 60 000 merkkiä välilyönteineen, sisältäen myös lähdeluettelon. 

– Teksti muotoillaan mahdollisimman yksinkertaisesti: vältetään lihavointeja, kursivointeja, ylimääräisiä välilyöntejä, sisennyksiä ja tyhjiä rivejä. Ei käytetä tavutusta eikä sarkainmerkkiä. 

– Alaviitteitä käytetään mahdollisimman säästeliäästi, lähinnä tekstiin suomennettujen vieraskielisten sitaattien alkuperäiskielien esittämiseen sekä sellaisissa välttämättömissä tekstikommenteissa, joita ei esim. tekstin luettavuuden vuoksi voi sisällyttää itse tekstiin. 

– Vieraskieliset ilmaukset voidaan kursivoida(Musiikki)teosten nimet kirjoitetaan isolla alkukirjaimella mieluummin alkukielellä, ja ne kursivoidaan, mikäli ne ovat erisnimiä eivätkä lajinimiä: ZauberflöteKullervo-sinfonia. Muussa tapauksessa teosten nimet kirjoitetaan pienillä alkukirjaimilla ilman kursivointia: sinfonia nro 8 h-molli (8. sinfonia), pianokonsertto.  

Viittauskäytäntö ja lähdeluettelo

– Käsikirjoituksissa käytetään tekstinsisäisiä viitteitä: sukunimi vuosi, sivunumero(t) (esim. Kuusi 2001, 9–10).

Teosten ja aikakauslehtien nimet kursivoidaan. Tarvittaessa lähteet voidaan luokitella.

– Artikkeleista ilmoitetaan doi-tunniste linkin muodossa (https: //doi.org ...), mikäli sellainen on olemassa. DOI-numueron voi hakea osoitteesta crossref.org/guestquery/

Esimerkkilähdeluettelo

Beethoven, Ludwig van 2004 [1866]. Beethoven's Letters 1790–1826. From the collection of L. Nohl. Engl. G. Wallace. https://www.gutenberg.org/ebooks/13065

Dahlhaus, Carl 2002 [1984]. Die Musiktheorie im 18. Und 19. Jahrhundert. Erster Teil. (Gesammelte Schriften in 10 Bänden, Band 4.) Laaber: Laaber-Verlag.

Jackendoff, Ray & Fred Lerdahl 2006. The Capacity of Music: What Is It, and What's Special About It? Cognition 100 (1), 33–72. https://doi.org/10.1016/j.cognition.2005.11.005

Karkama, Pertti 1999. Runoilija ideologina. V. A. Koskenniemen poliittiset näkemykset 1930-luvulla. Teoksessa Pertti Karkama & Hanne Koivisto (toim.) Ajan paineessa. Kirjoituksia 1930-luvun suomalaisesta aatemaailmasta. Helsinki: SKS. 40–76.

Kekkonen, Urho 1948. Akateemikoista. Suomen Kuvalehti 13.3.1948 (11), 9.

Lovejoy, Arthur O. 1948 [1927]. "Nature" as Aesthetic Norm. Teoksessa Arthur O. Lovejoy (toim.) Essays in the History of Ideas. Westport: Greenwood Press. 69–77.

Marvia, Einari & Vainio, Matti 1993. Helsingin kaupunginorkesteri 1882–1982. Porvoo: WSOY.

Opetus- ja kulttuuriministeriö 2021. Taide, kulttuuri ja moninainen Suomi. Kulttuuripolitiikka, maahanmuuttajat ja kulttuurisen moninaisuuden edistäminen -työryhmän loppuraportti. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2021:2. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-872-4

Sibelius, Jean 1901. Tuonelan joutsen. Partituuri. Leipzig: Breitkopf & Härtel.

Sibelius, Jean 2003. Complete Piano Trios Volume I. Äänilevy. BIS-CD-1282.

Simones, Lilian, Franziska Schroeder & Matthew Rodger 2015. Categorizations of Physical Gesture in Piano Teaching: A Preliminary Enquiry. Psychology of Music 43 (1), 103–21. https://doi.org/10.1177/0305735613498918

Sponheuer, Bernd 2002. Reconstructing Ideal Types of the “German” in music. In Cecilia Applegate and Pamela Potter (eds.) Music and German National Identity. Chicago and London: The University of Chicago Press. 36–58.

Taruskin, Richard 2004. The poietic fallacy. The Musical Times 145 (1886), 7–34.

Vogel, Stephan 1993. Sensation of Tone, Perception of Sound, and Empiricism: Helmholtz's Physiological Acoustics. Teoksessa David Cahan (toim.) Hermann von Helmholtz and the Foundations of Nineteenth-Century Science. Berkeley: University of California Press. 259–287.

Wiesbadenin musiikkipäivät. Ernst Linkoa haastattelemassa 1935. Suomen Musiikkilehti (5), 95.

Ohjeet lektion kirjoittamiseen

Tarkastus- tai väitöstilaisuudessa pidetty lectio sisältää tyypillisesti puheenomaisia elementtejä, joita kirjoittajan tulee toimitusprosessin sujuvoittamiseksi muokata Triossa julkaistavaksi luettavaksi tarkoitetuksi tekstiksi.

Lection teksti kirjoitetaan väliotsikoin; sisältöä kuvaavat otsikot, ei sellaisia kuin ”Johdanto”, ”Ensimmäinen konsertti”, ”Tutkielma”. Puhutusta lectio-tekstistä poistetaan lautakunnan puhuttelut sekä tilaisuudessa lausutut ”Soitan seuraavaksi…” tai ”Kuulemme nyt…” -tyyppiset, lection elävään esitystilanteeseen liittyneet lauseet.

Muutama yksittäinen lähde voidaan merkitä alaviitteeseen, lähteiden määrän ollessa suurempi laaditaan lähdeluettelo (väliotsikko: LÄHTEET). Suorista sitaateista lähde on aina mainittava sivunumeroineen.

Lectioon lisätään seuraavat englanninkieliset tiedot:

 • Title [otsikko eri kuin tutkielman /väitöskirjan nimi]
 • Abstract [max 70 sanaa]
 • Keywords: [3–7 kpl, aakkosjärjestyksessä pienin alkukirjaimin]
 • About the author: [max 20 sanaa]

Artikkelien tapaan lectio tallennetaan Trion OJS-alustalle https://trio.journal.fi/index (> Lähetä käsikirjoitus) ja noudatetaan Trion yleisiä kirjoittajaohjeita.

Lektion otsikko (eri otsikko kuin opinnäytteellä)

ETUNIMI SUKUNIMI    [kirjoittajan nimi, versaalein]
Otsikko                            [eri kuin tutkielman /väitöskirjan nimi]
Lectio praecursoria      [tekstin tyyppi]

Lektion ingressi

NN:n taiteilijakoulutuksen/taiteellisen soveltajakoulutuksen tohtorintutkinto tarkastettiin nn.nn.2021 Musiikkitalon Organo-salissa Helsingissä. Jatkotutkinnon aihe oli [tutkinnon otsikko lainausmerkein]. Opin- ja taidonnäytteeseen kuuluvan tutkielman nimi oli [Tutkielman otsikko kursiivilla]. Tarkastustilaisuuden valvojana toimi [oppiarvo tai asema, jos hlö on prof. tai dos.] N. N. Lausunnon tutkinnon taiteellisesta osuudesta antoi lautakunnan puheenjohtaja [oppiarvo tai asema] N. N. Lausuntonsa kirjallisesta työstä antoi [oppiarvo tai asema] N. N.

Den offentliga granskningen av N. Ns konstnärliga doktorsexamen ägde rum den 28 november 2020 i Sibelius-Akademins konsertsal. Det konstnärliga lärdoms- och färdighetsprovets titel var [provets titel med citattecken]. Avhandlingens titel var [avhandlingens namn med kursiv]. Nämndens ordförande, MuD N. N. läste upp utlåtandet om det konstnärliga lärdoms- och färdighetsprovet. Universitetslektor, docent N. N.  gav sitt utlåtande om avhandlingen. Kustos för granskningen var professor, FD N. N. Musiken uppfördes av N. N. och N. N.

Tieteellisessä tutkinnossa:

NN:n tieteellinen (soveltajakoulutus) väitöskirja [Tutkielman otsikko kursiivilla] tarkastettiin xx.yy.2021 Musiikkitalon Organo-salissa Helsingissä. Väitöstilaisuuden vastaväittäjänä toimi [oppiarvo tai asema, jos hlö on prof. tai dos.] N. N. ja valvojana [oppiarvo tai asema] N. N.

Teostiedot lektiossa

Musiikkiesitykset lection aikana: [väliotsikko; musiikkiesitykset voidaan myös sijoittaa lectio-tekstin lomaan ao. paikkoihin.]

 • säveltäjän nimi, säveltäjän elinvuodet
 • sävellyksen nimi kursiivilla, mikäli ei kyseessä ole yleisnimi (sonaatti, trio, tms.) sekä luettelonumero ja sävellysvuosi (esim. op., BWV),
 • sävellysten osien nimet normaalitekstillä (esim. Largo – Allegro – Vivace / 1. ja 2. osa)
 • tallennetiedot, mikäli kyseessä on tallenne (esim. levynumero tai äänityspäivä ja -paikka)

Esiintyjätiedot lektiossa

 • jos eri sävellyksissä on eri kokoonpano ja esiintyjiä on yhteensä enintään kolme, esiintyjien nimet merkitään kunkin sävellyksen kohdalla erikseen
 • jos koko ohjelman esittäjistö pysyy samana alusta loppuun tai jos esiintyjiä on paljon (yli neljä), esiintyjien nimet merkitään ohjelman loppuun.

Tietosuojaseloste

Tämän julkaisun sivustolle syötettyjä nimiä ja sähköpostiosoitteita käytetään yksinomaan tämän julkaisun tarkoituksiin, eikä niitä luovuteta mihinkään muuhun tarkoitukseen tai muille osapuolille.

Tietojen keruu ja säilytys: Toimitus tallentaa jokaisen vertaisarviointiin hyväksytyn käsikirjoituksen osalta (sähköisessä muodossa) arviointiprosessia koskevat keskeiset tiedot ja asiakirjat: Vertaisarvioitujen mutta hylättyjen käsikirjoitusten osalta tallennetaan julkaisuehdotuksessa mainitut tekijöiden nimet ja käsikirjoituksen otsikko sekä arvioijien nimet. Julkaistujen käsikirjoitusten osalta tallennetaan vähintään tekijöiden julkaisuehdotus, arvioijien lähettämät lausunnot ja toimituksen tekijöille lähettämät julkaisemista koskevat päätökset. Tallennetut tiedot eivät ole julkisia, eikä niitä raportoida säännöllisesti TSV:lle. Tiedekustantaja sitoutuu kuitenkin tarvittaessa toimittamaan yksittäisen artikkelin vertaisarviointia koskevat tiedot ja asiakirjat TSV:lle tai TENK:lle.

Lue Journal.fi-palvelua koskeva tietosuojaseloste.
Julkaisu toimii palvelun yhteisrekisterinpitäjänä yhdessä Tieteellisten seuran valtuuskunnan kanssa tietosuojaselosteen kuvaamalla tavalla.