Tietoa julkaisusta

Trio on klassisen musiikin esittämiseen ja pedagogiikkaan, esityskäytäntöjen, niiden estetiikan ja historian sekä nykyhetken haasteiden tutkimukseen keskittyvä julkaisu, jossa on sijaa myös klassisen musiikin historiaan, filosofiaan ja teosanalyysiin keskittyville kirjoituksille. Lehdessä julkaistaan vertaisarvioituja artikkeleita, katsauksia, raportteja, kirja-arvosteluja ja lektioita. Julkaisukielet ovat suomi, ruotsi ja englanti. 

Trio on Taideyliopiston Sibelius-Akatemian Klassisen musiikin osaston DocMus-tohtorikoulun julkaisu, joka ilmestyy kahdesti vuodessa. Käsikirjoituksia voi lähettää ympäri vuoden, ja numeroiden deadlinet ovat juhannuksen ja itsenäisyyspäivän tienoilla. Artikkelin lähettäminen määräpäivään mennessä ei kuitenkaan takaa julkaisemista juuri kyseisessä lehdessä.

Trio käyttää Tieteellisten Seurain valtuuskunnan myöntämää vertaisarviointitunnusta. Arvioinnissa noudatetaan kaksoissokkomenetelmää (double-blind), jolloin sekä arvioitsija että arvioitava esiintyvät nimettöminä. Käsikirjoitus joka soveltuu julkaistavaksi Triossa lähetetään anonymisoituna vertaisarviointikierrokselle, jonka jälkeen kirjoittaja saa siitä kirjallisen palautteen mahdollisine parannusehdotuksineen. Tämän jälkeen kirjoittaja viimeistelee käsikirjoituksen vertaisarvioiden ja toimituksen kommenttien pohjalta. Toimituskunta myös kielentarkastaa tekstit ja käyttää Turnitin plagiaatintunnistusohjelmaa.

Trio ei peri kirjoittajamaksuja, ja lehti rinnakkaisjulkaistaan sähköisesti ilman julkaisuviivettä. Tekijälle (tekijöille) jää tekstiinsä omistus- ja käyttöoikeus, jonka käyttöä rinnakkaisen käyttöoikeuden luovutus Triolle ei rajoita. Trio käyttää lisenssiä CC BY-NC.

Vanhemmat numerot vuosilta 2012–18 (Vol. 1–8) ovat luettavissa Helda-julkaisuarkistossa ja Issuu-julkaisualustalla. Trio arkistoidaan sähköisesti Kansalliskirjastoon Tieteellisten Seurain valtuuskunnan Journal.fi-alustan kautta.

Toimituksen osoite:

Trio/ DocMus-tohtorikoulu
Taideyliopiston Sibelius-Akatemia
PL 30, 00097 Taideyliopisto

Sähköposti: trio@uniarts.fi

www.trio.journal.fi

ISSN 2242-6418 (painettu)
ISSN 2242-6426 (verkkojulkaisu)