Trio on klassisen musiikin esittämiseen ja pedagogiikkaan, esityskäytäntöjen, niiden estetiikan ja historian sekä nykyhetken haasteiden tutkimukseen keskittyvä julkaisu, jossa on sijaa myös klassisen musiikin historiaan, filosofiaan ja teosanalyysiin keskittyville kirjoituksille.

Trio on Taideyliopiston Sibelius-Akatemian Klassisen musiikin osaston DocMus-tohtorikoulun julkaisu, joka ilmestyy kahdesti vuodessa. Käsikirjoituksia voi lähettää ympäri vuoden ja numeroiden deadlinet ovat juhannuksen ja itsenäisyyspäivän tienoilla. Artikkelin lähettäminen määräpäivään mennessä ei kuitenkaan takaa julkaisemista juuri kyseisessä lehdessä.

Vanhemmat numerot vuosilta 2012-18 (Vol. 1-8) ovat luettavissa Helda-julkaisuarkistossa ja Issuu-julkaisualustalla.

Trio noudattaa arvioinnissa kaksoissokkomenetelmää (double-blind), jolloin sekä arvioitsija että arvioitava esiintyvät nimettöminä. Trio käyttää Tieteellisten Seurain valtuuskunnan myöntämää vertaisarviointitunnusta. Toimituskunta kielentarkastaa tekstit ja käyttää Turnitin plagiaatintunnistusohjelmaa.

Trio ei peri kirjoittajamaksuja ja lehti rinnakkaisjulkaistaan sähköisesti ilman julkaisuviivettä.

Tekijälle (tekijöille) jää tekstiinsä omistus- ja käyttöoikeus, jonka käyttöä rinnakkaisen käyttöoikeuden luovutus Triolle ei rajoita.

 

Toimituksen osoite:

Taideyliopiston Sibelius-Akatemia

DocMus-tohtorikoulu

PL 30, 00097 Taideyliopisto

 

trio@uniarts.fi

www.trio.journal.fi

 

ISSN 2242-6418 (painettu)
ISSN 2242-6426 (verkkojulkaisu)