Tietoa julkaisusta

Trio on musiikin taiteelliseen tutkimukseen, esittämiseen ja pedagogiikkaan, esityskäytäntöjen, niiden estetiikan ja historian sekä nykyhetken haasteiden tutkimukseen keskittyvä julkaisu, jossa on sijaa myös klassisen musiikin historiaan, filosofiaan ja teosanalyysiin keskittyville kirjoituksille. Lehdessä julkaistaan vertaisarvioituja artikkeleita, katsauksia, raportteja, kirja-arvosteluja ja lektioita. Julkaisukielet ovat suomi, ruotsi ja englanti. 

Trio ilmestyy kahdesti vuodessa. Käsikirjoituksia voi lähettää ympäri vuoden, ja numeroiden deadlinet ovat juhannuksen ja itsenäisyyspäivän tienoilla. Artikkelin lähettäminen määräpäivään mennessä ei kuitenkaan takaa julkaisemista juuri kyseisessä lehdessä.

Trio on saanut Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) myöntämän Vertaisarvioitu-tunnuksen ja sitoutunut sen ohjeiden mukaiseen eettiseen toimintaan artikkeleiden vertaisarvioinnissa. Arvioinnissa noudatetaan kaksoissokkomenetelmää (double-blind), jolloin sekä arvioitsija että arvioitava esiintyvät nimettöminä. Käsikirjoitus joka soveltuu julkaistavaksi Triossa lähetetään anonymisoituna vertaisarviointikierrokselle, jonka jälkeen kirjoittaja saa siitä kirjallisen palautteen mahdollisine parannusehdotuksineen. Tämän jälkeen kirjoittaja viimeistelee käsikirjoituksen vertaisarvioiden ja toimituksen kommenttien pohjalta. Toimituskunta myös kielentarkastaa tekstit ja käyttää Turnitin plagiaatintunnistusohjelmaa.

Trio ei peri kirjoittajamaksuja, ja lehti rinnakkaisjulkaistaan sähköisesti ilman julkaisuviivettä. Tekijälle (tekijöille) jää tekstiinsä omistus- ja käyttöoikeus, jonka käyttöä rinnakkaisen käyttöoikeuden luovutus lehdelle ei rajoita. Trio käyttää Creative Commons -lisenssiä CC BY-NC.

Trio on avoimesti julkaistu lehti, mikä tarkoittaa, että kaikki sisältö on käyttäjän tai hänen laitoksensa käytettävissä ilmaiseksi. Käyttäjät voivat lukea, ladata, kopioida, jakaa, tulostaa, hakea tai luoda linkkejä artikkelien koko teksteihin, tai käyttää niitä muihin laillisiin tarkoituksiin pyytämättä etukäteen julkaisijan tai tekijän lupaa. Tämä on DOAI-periaatteen avoimen julkaisun määritelmän mukaista.

Vanhemmat numerot vuosilta 2012–18 (Vol. 1–8) ovat luettavissa Taideyliopiston Taju-julkaisuarkistossa. Trio arkistoidaan sähköisesti Kansalliskirjastoon Tieteellisten seurain valtuuskunnan journal.fi-alustan kautta.

Toimituksen osoite:

Trio/ DocMus-tohtorikoulu
Taideyliopiston Sibelius-Akatemia
PL 30, 00097 Taideyliopisto

Sähköposti: trio@uniarts.fi

trio.journal.fi

ISSN 2242-6418 (painettu)
ISSN 2242-6426 (verkkojulkaisu)