Taitelija – tiedon alkuperäisasukas?

Kirjoittajat

  • Ulla Pohjannoro Taideyliopiston Sibelius-Akatemia

DOI:

https://doi.org/10.37453/trio.113279

Avainsanat:

toimintatutkimus, taidetutkimus, action research

Abstrakti

Lukijalle.

Kirjoittajan esittely

Ulla Pohjannoro, Taideyliopiston Sibelius-Akatemia

MuT Ulla Pohjannoro on yliopistonlehtori ja Trio-lehen päätoimittaja.

Lähdeviitteet

Johnson, E. S. 2020. Action Research. Oxford Research Encyclopedia of Education.

https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190264093.013.696

Lauha, Y. 2020. Professorien palkat eriytyvät yliopistoittain yhä enemmän. Acatiimi, 2/2020, 12.

Leavy, P., Abbott, S., Adams, T. E., Belliveau, G. & Bresler, L. (toim.) 2019. Handbook of Arts-Based

Research (1. p.). New York: Guilford Press.

Lewin, K. 1946. Action Research and Minority Problems. Journal of Social Issues, 2(4), 34–46.

https://doi.org/10.1111/j.1540-4560.1946.tb02295.x

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus yliopistojen perusrahoituksen laskentakriteereistä 2018/116

(2019). Voimaan 1.1.2021. https://okm.fi/paatos?decisionId=0900908f80608982

Pelttari, Mikko 2021. Läpinäkyvyys lääkkeeksi. Acatiimi 6/2021, 30–33.

Pohjannoro, U., Kuusi, T. & Ojala, J. 2020. Vuosina 2012–2019 valmistuneet musiikin tohtorit työelämässä:

akateeminen urapolku vai ”mukava lisä”. Sibelius-Akatemian selvityksiä ja raportteja 22.

Helsinki: Taideyliopiston Sibelius-Akatemia.

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-329-165-2

Stringer, E. & Aragón, A. O. 2020. Action Research (5. p.). Thousand Oaks: Sage.

Ylijoki, O.-H. 1998. Akateemiset heimokulttuurit ja noviisien sosialisaatio (3. p.). Tampere: Vastapaino

Tiedostolataukset

Julkaistu

2021-12-31

Numero

Osasto

Pääkirjoitus