Arkihuolesi kaikki heitä?

Vielä kerran kysymyksestä cis vai a Leevi Madetojan Joululaulussa, op. 20b n:o 5

Kirjoittajat

  • Sasha Mäkilä Taideyliopisto, vieraileva tutkija

DOI:

https://doi.org/10.37453/tj.121533

Avainsanat:

Leevi Madetoja, autografi, kriittinen editio, musiikkifilologia, käsikirjoitus

Abstrakti

The melody of the well-known Christmas song Joululaulu op. 20b n:o 5 “Arkihuolesi kaikki heitä” (1916) by Leevi Madetoja has rarely been questioned, even though there are two later autographic variants, one from Suvivesper (1924) and the other from the composer’s own arrangement of the song for mixed choir (1944). The editor of Leevi Madetoja’s Solo Songs and Duets (Fennica Gehrman, 2013), Kimmo Tammivaara, made the controversial decision to alter the melody in bar 14 of Joululaulu to make it correspond with the later versions. Which one of the variants is “right”? Is it even possible to find a definite answer to this question? From the music philological point of view the answer is clear. Looking at the later variants, there is no reason to doubt the original melody. The question of why Madetoja’s arrangement for mixed choir differs from the original is more complex, and the answer might lie in the composer’s alcoholism and life circumstances in the 1940s. The question of the composer’s ability to work during his final years raises philosophical and ethical issues, with necessary implications for the new critical editions of his works. The composer’s “final intentions” may not necessarily have been his best intentions.

Kirjoittajan esittely

Sasha Mäkilä, Taideyliopisto, vieraileva tutkija

Dr. Sasha Mäkilä (sasha.makila@uniarts.fi) is an orchestra conductor and Visiting Researcher at the Centre for Artistic Research at University of the Arts Helsinki. The focus of his research is the orchestral music of the Finnish composer Leevi Madetoja. Mäkilä’s other research interests include the technique and pedagogy of conducting, conductorship, and Russian music culture.

 

Lähdeviitteet

Madetoja, Leevi. Suksimiesten laulu op. 20b n:o 1. Säveltäjän autografinen kopio, 1919. Ms.Mus.163 Madetoja 1/4. Kansalliskirjasto.

Madetoja, Leevi. Suomen soitto op. 20b n:o 2. Säveltäjän autografinen kopio, 1919. Ms.Mus.163 Madetoja 1/4. Kansalliskirjasto.

Madetoja, Leevi. Kosiovarsa op. 20b n:o 3. Säveltäjän autografinen kopio, 1919. Ms.Mus.163 Madetoja 1/4. Kansalliskirjasto.

Madetoja, Leevi. Toisen oma op. 20b n:o 4. Säveltäjän autografinen kopio, 1919. Ms.Mus.163 Madetoja 1/4. Kansalliskirjasto.

Madetoja, Leevi. Joululaulu op. 20b n:o 5. Säveltäjän autografinen kopio, 1916. Ms.Mus.163 Madetoja 1/4. Kansalliskirjasto.

Madetoja, Leevi. Kosiovarsa op. 20b n:o 3. Säveltäjän autografi, 1915. Ms.Mus.Mt.7. Kansalliskirjasto.

Madetoja, Leevi. Suomalainen sävel op. 20b n:o 2. Säveltäjän autografi, [191?]. Ms.Mus.Mt.7. Kansalliskirjasto.

Madetoja, Leevi. Puhjetessa kukka puhtahin (ilman opusnumeroa). Säveltäjän autografi, [191?]. Ms.Mus.Mt.7. Kansalliskirjasto.

Madetoja, Leevi. Toisen oma op. 20b n:o 4. Säveltäjän autografi, [191?]. Ms.Mus.Mt.7. Kansalliskirjasto.

Madetoja, Leevi. Suksimiesten laulu op. 20b n:o 1. Säveltäjän autografi, [191?]. Ms.Mus.Mt.7. Kansalliskirjasto.

Madetoja, Leevi. Joululaulu op. 20b n:o 5, sovitus sekakuorolle. Säveltäjän autografi, [1944]. Ms.Mus.163 Madetoja 3/4. Kansalliskirjasto.

Madetoja, Leevi. Pohjatuulen torvi (ilman opusnumeroa). Ei-autografinen käsikirjoitus, [193?]. Ms.Mus.Mt.11. Kansalliskirjasto.

Madetoja, Leevi 1920. Nuorison lauluja op. 20b n:o 5 Joululaulu. Helsinki: Fazer.

Madetoja, Leevi 1925. Vesperale II. Jyväskylä: WSOY

Madetoja, Leevi 1944. Joululaulu op. 20b n:o 5 (sekakuorosovitus A-duuri). Helsinki: Fazer

Madetoja, Leevi 1946. Joululaulu op. 20b n:o 5 (sekakuorosovitus B-duuri). Helsinki: Otava

Madetoja, Leevi 2013: Kootut yksinlaulut ja duetot 1. Helsinki: Fennica Gehrman.

Helsingin Sanomat 18.6.2002.

Hufvudstadsbladet 28.8.2002.

Joulupukki 1916.

Velikulta 24–25/1915.

Madetoja, Leevi 2002. Complete Lieder Vol. 1. Äänilevy. ODE 996-2.

Tuomisalo, Olli-Pekka 2013. Chambersax. Äänilevy. JJVCD-123.

Leevi Madetojan päiväkirja vuodelta 1943. Coll. 276.5. Kansalliskirjasto.

Leevi Madetojan päiväkirjamuistiinpanoja 1942–1945. Leevi Madetojan arkisto, laatikko 1. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Rytsä, Paavo 27.11.2006. Arkihuolesi kaikki heitä https://yle.fi/aihe/artikkeli/2006/11/27/arkihuolesi-kaikki-heita (luettu 1.9.2022)

Ylivuori, Sakari 17.3.2021. Kuulan sekakuoroteosten editio (lyhyt arvostelu) http://maammelaulut.blogspot.com/2021/03/kuulan-sekakuoroteosten-uusi-editio.html (luettu 1.9.2022)

Badura-Skoda, Paul 2012. Should We Play A or A# in Beethoven’s “Hammerklavier” Sonata, Opus 106? Notes Vol. 68 (4/2012), 751–757. https://doi.org/10.1353/not.2012.0079

Bozarth, George S. 1998. One: Editing Brahms’s Music. Brahms Studies 1998, Vol. 2, 1–30.

Djupsjöbacka, Gustav 2005. “Not a single note may be changed!” towards a critical edition of Toivo Kuula’s songs. Väitöskirja, Sibelius-Akatemia.

Feder, Georg 2011. Music Philology (kääntänyt Bruce C. Macintyre). Hillsdale, NY: Pendragon Press (alkuperäisteos julkaistu 1987)

Grier, James 1996. The critical editing of music: history, method, and practice. New York, NY: Cambridge University Press.

d’Indy, Vincent 1909. Cours de composition musicale – volume 2. Paris: A. Durand et fils.

Kilpeläinen, Kari 1991. Tutkimuksia Jean Sibeliuksen käsikirjoituksista. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Studia musicologica Universitatis Helsingiensis, 3. Helsinki: Helsingin yliopiston musiikkitieteen laitos.

Kilpeläinen, Kari 1993. Jean Sibeliuksen Julvisa-laulun op. 1 nro 4 nuottikuvasta. Musiikkitiede 1/1993, 94–122.

Lappalainen, Seija & Salmenhaara, Erkki 1987. Leevi Madetojan teokset. The Works of Leevi Madetoja. Helsinki: Suomen Säveltäjät ry.

Marvia, Einari 1970. Suomen Säveltäjien 25 vuotta. Helsinki: Suomen Säveltäjät ry.

Mäkilä, Sasha 2018. Conducting Madetoja. Discoveries About the Art and Profession of Conducting. Väitöskirja, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia (Tallinn). https://www.ema.edu.ee/vaitekirjad/doktor/Sasha_Makila.pdf

Mäkilä, Sasha 2020. Leevi Madetojan ensimmäinen sinfonia taiteellisen ja tieteellisen tutkimuksen risteyksessä. Musiikki 50 (3), 77–94. https://musiikki.journal.fi/article/view/98150/56074

Mäkilä, Sasha 2021a. Jumalan avulla absolutistiksi! Alkoholin vaikutus Leevi Madetojan luomiskykyyn vuoden 1943 päiväkirjamerkintöjen valossa. Synkooppi op. 142 (1/2021), 18–29. https://synkooppilehti.wordpress.com/2021/05/18/jumalan-avulla-absolutistiksi/

Mäkilä, Sasha 2021b. Kohti kriittistä editiota. Musiikkifilologinen analyysi Leevi Madetojan ensimmäisen sinfonian käsikirjoituslähteistä. Trio 1/2021, 9–39. https://doi.org/10.37453/trio.v10i1.110033

Mäkilä, Sasha 2021c. Palavatko käsikirjoitukset? Music Finland hukkasi arvokasta kulttuuriperintöä. Musiikki 3/2021, 106–111. https://doi.org/10.5181 /musiikki.111761

Mäkilä, Sasha 2022. Leevi Madetoja – säveltäjä, joka menetti muistinsa. Rondo 3/2022, 30–34.

Pascall, Robert 2004. Sources and Editions. Teoksessa Burton, Anthony (toim.) A Performer’s Guide to Music of the Romantic Period. London: ABRSM. 91–105.

Pesonen, Olavi (toim.) 1944. Laulava kansa, säestykset ja kuorosovitukset laulukirjaan. Helsinki: Valistus.

Rajamaa, Lassi 1967. Suomen Säveltaiteilijain Liiton alkuvaiheet ja piirteitä se toiminnasta. Suomen musiikin vuosikirja 1966–1967. Helsinki: Otava. 15–67.

Sallis, Friedemann 2015. Music Sketches. New York: Cambridge University Press.

Salmenhaara, Erkki. 1987. Leevi Madetoja. Helsinki: Tammi.

Tammivaara, Kimmo 2015. Kriittinen kommentaari Leevi Madetojan koottujen yksinlaulujen ja duettojen osaan 1. Fennica Gehrman. Verkkojulkaisu. https://madetoja.org/files/Kriittinenkommentaari_12.pdf

Teirilä, Tuomo 2003. Hammerklavier-sonaatti. Tonaaliset suhteet ja tonaliteettien väliset rajapinnat Ludwig van Beethovenin pianosonaatissa B-duuri op. 106. Pro gradu -tutkielma, Jyväskylän yliopisto.

Väisänen, Risto 1999. Sibeliuksen ”pinnit”. Kommentteja Sibeliuksen teosten kokonaislaitoksen (JSW) edintointiratkaisuista ja -periaatteista Höstkväll-laulun uuden edition pohjalta. Musiikki 3/1999, 293–318.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2022-12-29

Numero

Osasto

Vertaisarvioitavat artikkelit