Ihanasta metsästä äkäiseen mehiläisparveen: nykysoittotekniikoita sisältävän uuden pedagogisen musiikin säveltäminen

Kirjoittajat

  • Minna Leinonen Taideyliopiston Sibelius-Akatemia DocMus

DOI:

https://doi.org/10.37453/tj.136019

Avainsanat:

nykymusiikki, pedagoginen musiikki, säveltäminen, sävellysprosessi, vuorovaikutus, nykysoittotekniikat, taiteellinen tutkimus, taiteellinen toimintatutkimus

Abstrakti

Artikkelin tehtävänä on pohtia, kuinka nykysoittotekniikoilla ja niiden notaatiolla voi kommunikoida vasta-alkajien kanssa, joilla yleensä ei ole kokemusta nykysoittotekniikoiden ilmaisusta ja nuotinnuksesta. Sävelsin saksofoniteokseni Piilo (2021) saksofonisti, musiikkipedagogi Kalle Oittisen toiveesta saada uusia teoksia saksofonisteille: ammattimuusikoille ja harrastajille.

Taiteellinen toimintatutkimukseni tarkastelee yksittäistä tapausta: Piilo ja siihen liittyvää prosessia, teoksen nuotinnusta ja interaktiivisia kortteja, jotka kehitin tukemaan nykysoittotekniikoihin tutustumista. 

Välineenä tutkimukseni tavoitteiden saavuttamiseksi toimi vuorovaikutteinen säveltämisprosessi, jossa säveltäjä, muusikko-pedagogi ja soittoharrastajat olivat aktiivisia ja sosiaalisia toimijoita. Projektissa keskeneräinen ja valmis musiikillinen materiaali ja sen nuotinnus toimivat taipuisina kokeilujen, dialogin ja reflektion välineinä. 

Tutkimusaineistona toimivat projektin aikana tekemäni päiväkirjamerkinnät, sähköpostit ja keskustelut Kalle Oittisen kanssa teoksen nykysoittotekniikoista sekä videot neljästä suunnittelemastani työpajasta, joissa saksofonistit tutustuivat sävellyksessäni esiintyviin soittotekniikoihin Piilo-korttien avulla. Poimin artikkeliin työpajoissa tehtyjä huomioita ja tein niistä päätelmiä. 

 

Kirjoittajan esittely

Minna Leinonen, Taideyliopiston Sibelius-Akatemia DocMus

 Minna Lainonen on säveltäjä joka työskentelee nykymusiikin ja säveltämisen pedagogiikan parissa.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2023-12-31

Numero

Osasto

Vertaisarvioitavat artikkelit