Winterreise laulajanaisen matkana – taiteilijuus koronapandemian aikaan

Kirjoittajat

  • Hanna Chorell Taideyliopisto

DOI:

https://doi.org/10.37453/tj.144510

Avainsanat:

taiteellinen tutkimus, laulaminen, lauluntutkimus, sukupuolentutkimus, saksalainen lied, uusmaterialismi, Karen Barad

Abstrakti

Kuinka olosuhteet vaikuttavat laulajan taiteellisiin valintoihin? Tämä artikkeli yhdistää taiteellisen tutkimuksen Karen Baradin uusmaterialistiseen ajatteluun ja avaa minkälaiseksi Franz Schubertin Winterreise muotoutui sopraanon laulamana koronapandemian keskellä. Artikkeli on kirjoitettu toistaiseksi vähemmän tutkitusta laulajan näkökulmasta lisäten laulajan ääntä Winterreise-tutkimuskirjallisuuteen.

Artikkeli tuo uuden näkökulman Winterreisen sukupuolittuneeseen esittämisen ja siitä kirjoittamisen käytäntöön. Baradin toimijuusrealismin avulla ymmärrän musiikkiteoksen, sukupuolen, laulamisen ja musiikkikulttuurin materiaalis-diskursiivisiksi ilmiöiksi, jotka eivät ole pysyviä tai abstrakteja, vaan ajassa ja paikassa toistuvasti yhteismuotoutuvia, ja näin avoimia eri merkityksille.

Kirjoittajan esittely

Hanna Chorell, Taideyliopisto

Hanna Chorell is a doctoral researcher at the Sibelius Academy of the University of the Arts Helsinki. Her artistic research focusses on gender performance in song recital context.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2024-06-28

Numero

Osasto

Vertaisarvioidut artikkelit