Artikkelikutsu Trio-lehteen

Trion toimittaminen on siirtynyt journal.fi-palveluun ja jatkuvaan kirjoitushakuun, joten käsikirjoituksia voi lähettää ympäri vuoden Journal.fi-alustalle. Numeroiden deadlinet ovat juhannuksen ja itsenäisyyspäivän tienoilla; vuoden 2020 toisen numeron deadline on 15.6.2020. Artikkelin lähettäminen määräpäivään mennessä ei kuitenkaan takaa julkaisemista juuri kyseisessä lehdessä.

Trio-lehti on Taideyliopiston Sibelius-Akatemian Klassisen musiikin osaston DocMus-tohtorikoulun julkaisu, joka ilmestyy kahdesti vuodessa. Se on klassisen musiikin esittämiseen ja pedagogiikkaan, esityskäytäntöjen, niiden estetiikan ja historian sekä nykyhetken haasteiden tutkimukseen keskittyvä julkaisu, jossa on sijaa myös klassisen musiikin historiaan, filosofiaan ja teosanalyysiin keskittyville kirjoituksille.

Trio sisältää vertaisarvioituja tieteellisiä artikkeleita sekä muita kirjoituksia: väitös- ja tarkastustilaisuuksien lektioita, katsauksia, raportteja, puheenvuoroja ja kirja-arvosteluita.

Opiskelijat voivat saada ohjaajaltaan julkaistuista kirjoituksista opintopisteitä. Artikkelien kirjoittaminen on osa jatko-opiskelua, ja siitä sovitaan kirjallisen työn ohjaajan tai väitöskirjaohjaajan kanssa. Opettajien sekä post doc -taiteilijoiden ja -tutkijoiden kirjoitukset ovat samoin erittäin tervetulleita.

Tekstien lähetys ja kirjoitusohjeet.

Lisätietoja trio@uniarts.fi